Blogikirjoituksia

Turvallinen paikka harjoitella työntekoa (10.1.2020)

Karvetin Klubitalolla laaditaan vuodesta 2020 alkaen jokaiselle jäsenelle oma henkilökohtainen tavoitesuunnitelma. Mahdollisia tavoitteita, joissa Klubitalon toimintaan osallistuminen voisi auttaa, ovat:

1) mielenterveydellinen kuntoutuminen ja syrjäytymisen ehkäisy,
2) elämänhallinnan ja toimintakyvyn kehittyminen,
3) työmarkkina-aseman paraneminen, opiskelemaan pääsy ja oppiminen; ja
4) sosiaalisten suhteiden lisääntyminen.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan, kuinka Klubitalon työpainotteiset päivät voivat tukea kolmannen tavoitteen toteutumista. Työpainotteisten päivien avulla jäsenet saavat työkokemusta ja oppivat uusia taitoja yhdessä talon työntekijöiden eli ”työvalmentajien” kanssa. Klubitalon toiminta muistuttaa monella tavalla työskentelyä aivan oikealla työpaikalla.

Kuultuasi Klubitalosta tai työpaikasta soitat tai lähetät sähköpostia ja kerrot kiinnostuksestasi. Tällöin sovitaan ajankohta, jolloin tulet tutustumaan toimintaan. Klubitalolle tullessa ei pidetä työhaastattelua, vaan työntekijä haluaa jutella kanssasi tilanteestasi ja miten voisit hyötyä Klubitalolla käymisestä. Jäseneksi liittymiselle on tiettyjä rajoituksia, kuten työpaikan saamisessakin. Voit olla ensin ikään kuin koeajalla katsomassa, olisiko Klubitalo sinun juttusi. Jos haluat jatkaa, niin pääset liittymään jäseneksi, jolloin saat jäsennumeron.

Toisin kuin työsopimus, jäseneksi liittyminen ei velvoita sinua mihinkään. Sen sijaan jäsenyys antaa sinulle oikeuden käydä Klubitalolla, mistä hyödyt monella tavalla. Työpainotteisiin päiviin osallistumalla voit ylläpitää taitojasi ja oppia uusia yhdessä muiden kanssa. Talolla on mahdollista työskennellä myös melko itsenäisesti, jos sosiaaliset tilanteet jännittävät sinua. Oikean työpaikan tavoin Klubitalolla seurataan työaikaa: saapuessasi annat tietokoneelle jäsennumerosi ja lähtiessäsi kerrot tietokoneelle lopettaneesi työt siltä päivältä. Voit itse päättää tulemisista ja menemisistäsi: me emme velvoita käymään tai olemaan talolla, vaan kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Toivomme kuitenkin, että käydessään talolla jokainen jäsen auttaisi yhteisöämme tekemällä yhden pienen askareen.

Oikean työpaikan tavoin Klubitalolla ei tehdä töitä koko aikaa, vaan pidetään myös kahvi- ja ruokataukoja. Töiden jakamiseksi pidetään välillä palavereita, kuten oikeissakin työpaikoissa. Kerran kuukaudessa Klubikokouksissa päätetään yhdessä, mihin suuntaan toimintaa kehitetään. Työpaikat saattavat tarjota työntekijöilleen liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Klubitalolla puolestaan on tarjolla erilaista vapaa-ajan toimintaa – liikuntaa, kulttuuria ja harrastuksia. Työpaikoilla juhlitaan usein työntekijöiden syntymäpäiviä, meillä taas uuden kuukauden ”syntymäpäiviä” jokaisen vanhan kuukauden viimeisenä perjantaina.

Työpaikoilla kaikki ihmiset eivät tee samoja asioita, vaan voi olla esimerkiksi osastoja. Klubitalolla puolestaan toimitaan työyksiköissä, joita ovat toimistoyksikkö, työ- ja opiskeluyksikkö sekä keittiöyksikkö. Lisäksi meillä on enintään 35-vuotiaille tarkoitettu nuorten aikuisten yksikkö Karvettila. Kaikki työt eivät sovi kaikille, joten voit valita työyksikön omien taitojesi ja kiinnostuksesi mukaan. Jäsenemme ovat taustoiltaan erilaisia, joten talolta löytyy monenlaisia työtehtäviä, joihin pääset tarttumaan. Jos sinulla on mielessä jotakin, jota haluaisit tehdä, niin kerro meille siitä. Ideasi voi olla hyvä ja toteuttavissa!

Klubitalolla ei valmenneta jäseniä mihinkään yksittäiseen työhön. Osallistumalla pääset kuitenkin kehittämään taitoja, joista voi olla apua monessa erilaisessa ammatissa ja elämässä yleisestikin. Keittiössä voit esimerkiksi olla mukana tekemässä ruokaostoksia päivän lounasta varten, valmistaa lounasta, myydä jäsenille lounaskuponkeja tai tiskata astioita. Näin saat taitoja, joita tarvitaan esimerkiksi kahviloissa ja
ravintoloissa. Toimistossa opit vaikkapa päivittämään Klubitalomme nettisivuja ja käyttämään yleisimpiä toimisto-ohjelmia. Työ- ja opiskeluyksikkö auttaa jäseniä oikean työpaikan etsimisessä ja pitää ajoittain esimerkiksi hygieniapassikursseja. Puutarhanhoidosta kiinnostuneet voivat olla mukana auttamassa pihan hoidossa ympäri vuoden. Välillä teemme myös pieniä remontteja, joten jos tykkäät pidellä vasaraa kädessä, niin siitäkin on meille paljon apua.

Klubitalo on turvallinen paikka, jossa voit harjoitella työntekoa omaan tahtiisi ilman suorituspaineita. Meillä ei vaadita mitään etukäteiskäteistaitoja, vaan saat tarvittaessa apua talon työntekijöiltä ja muilta jäseniltä. Klubitalon työtehtävistä ei makseta palkkaa, mutta ne ovat silti hyvin palkitsevia – oman työnsä tulokset näkee heti. Jos sinunkin tekisi mieli oppia uutta ja harjoitella työelämään siirtymistä turvallisessa ympäristössä, niin ota yhteyttä henkilökuntaan ja tule tutustumaan.

Kirjoittaja on Klubitalon jäsen

 

 

Samin kuva blogikirjoitukseen

Johtaminen on palveluammatti (16.10.2019)

Tällä hetkellä sanalla talo on minulle erityinen merkitys. En pysty kertomaan itsestäni mainitsematta sanaa talo ainakin kahdessa eri merkityksessä. Talo on minulle sekä koti että työ. Samoin kuin minulla riittää tekemistä kotitalossani, riittää Klubitalon jäsenille tekemistä historiallisessa Karvetin Klubitalossa työpainotteisten päivien muodossa. Klubitalossa kuntoutuminen tapahtuu osallistumisen, yhdessä tekemisen ja yhdessä oppimisen kautta.

Ennen aloittamistani Klubitalossa 1.8.2019 olen työskennellyt kymmenisen vuotta työ- ja elinkeinoasioiden parissa. Olen tehnyt valtakunnallisia kehittämistehtäviä projektipäällikkönä ja asiantuntijana valtion palveluksessa. Työni punainen lanka näinä vuosina on ollut heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden kehittäminen TE-toimistoissa, kuntien sosiaalitoimissa ja Kelassa. Tasa-arvon kannattajana olen aina kokenut merkityksellisenä sellaisen työn, jossa voi toimia heikossa asemassa olevien eduksi. Taustastani johtuen painotamme Klubitalossa jatkossa varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten jäseniemme kohdalla ohjausta työelämään ja koulutuksiin.

Jo kotikasvatuksessa olen oppinut sekä vastuunkantamisen että toisista huolehtimisen merkityksen ja siitä luonteenpiirteestäni on tullut minulle vuosien varrella ammatti. Johtamisfilosofiaani kuuluu vahvasti kolmen k:n metodi eli tapa toimia. Kysy, kuuntele ja kannusta. Sitä periaatetta haluan noudattaa omassa työssäni. Johtaminen on palveluammatti. Siinä ei ole kyse siitä, että itse olisi paras tekijä, vaan siitä, että mahdollistaa muiden työntekijöiden kehittymisen omassa työssään. Vain näin organisaatiossa voidaan hyvin ja kehitytään. Jokainen organisaatio tarvitsee jatkuvaa kehittymistä, muuten sen elinkaari päättyy maailman muuttumisen myötä. Lopulta vain muutos on pysyvää.

Ajatuksia Klubitalojen laatustandardeista ja tulevasta toiminnasta

Karvetin Klubitalossa opetellaan ja kerrataan Klubitalojen kansainvälisiä laatustandardeja yksi kerrallaan. Koen mielekkääksi sen, että Klubitaloon tullaan standardien mukaan vapaaehtoisesti ja aikarajoitteettomasti (standardi 1). Vapaaehtoisuus luo hyvän toimintaympäristön toiminnalle.

Toimintaan on myös kaikkien mahdollista osallistua. Standardin 2 mukaan jäseneksi pääsee jokainen, joka tarvitsee tukea mielenterveyden haasteissa. Tämä yhdenvertaisuusperiaate on mielestäni tärkeä asia.

Kolmannen standardin mukaan jäsenet saavat itse valita, miten he osallistuvat Klubitalon toimintaan ja keiden kanssa he työskentelevät. Työhallinnon kokemuspohjallani haluan olla laajentamassa Klubitalomme yhteyksiä työelämään ja pyrin tuomaan enemmän valmennuksellista otetta Karvetin Klubitalon työpainotteisiin päiviin.

Neljännen standardin mukaan kaikilla jäsenillä on tasavertainen oikeus käyttää kaikkia Klubitalon tarjoamia mahdollisuuksia riippumatta diagnoosistaan tai toimintakyvystään. Uskon siihen, että työ kuuluu kaikille. Haluan edistää omalta osaltani tasa-arvoa ja kaikkien tasapuolista kohtelua elämässä. Työhyvinvointiasiat ovat myös minulle tärkeitä.

Kahdeksannen standardin mukaan Klubitalo pitää järjestelmällisesti yhteyttä niihin jäseniinsä, jotka eivät käy Klubitalolla, alkavat eristäytyä tai ovat sairaalahoidossa. Kaikilla Klubitalon jäsenillä ei ole riittävästi sosiaalisia kontakteja Klubitalon ulkopuolella, joten on todella tärkeää pitää yhteyttä jäseniin.

Viidennentoista standardin mukaan työpainotteisen päivän aikana jäsenet ja henkilökunta vastaavat yhdessä Klubitalon toiminnasta. Klubitalo kiinnittää huomion jäsenten vahvuuksiin, taipumuksiin ja kykyihin. Karvetin Klubitalon työpainotteisiin päiviin onkin tarkoitus jatkossa sisällyttää uusia työtehtäviä ja saada uusia ihmisiä tekemään vahvuuksiensa tai kiinnostuksen kohteidensa mukaisia tehtäviä.

Kahdennenkymmenennenkahden standardin mukaan Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden työskennellä avoimilla työmarkkinoilla. Klubitalon siirtymätyöohjelmaan kuuluu oleellisena piirteenä se, että Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten poissaolojen ajaksi.

Myös Karvetin Klubitalon siirtymätyöohjelman osalta on jatkossa tarkoitus löytää uusia yhteistyökumppaneita ja antaa uusille innokkaille jäsenille mahdollisuus päästä kokeilemaan osa-aikaisesti työelämää.

Nähdään Klubitalolla,
Sami Peltola
Karvetin Klubitalon johtaja