Jäsenyys

Klubitalon jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on mielenterveysongelmia.
Lisäksi edellytetään, että henkilön pääongelma ei ole alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden väärinkäyttö.
Klubitaloyhteisön yleistä turvallisuutta uhkaavaa henkilöä ei voida valita jäseneksi.

Klubitalo ei peri jäsenmaksua ja jäsenyys on aikarajoitteeton (ellei jäsen itse halua erota klubitalon jäsenyydestä).
Pitkänkin poissaolon jälkeen jäsenellä on aina oikeus palata klubitaloon.

Klubitalossa jäsenet ja palkattu henkilökunta työskentelevät yhdessä. Klubitalon toiminta on organisoitu työpainotteisen päivän muotoon. Tämä vastaa normaalia työpäivää, joka tarjoaa mielekästä tekemistä yhteisön jäsenille. Osallistuminen on vapaaehtoista – kukin voimiensa ja mielenkiintonsa mukaan. He tekevät klubitalon toiminnan kannalta tärkeitä töitä. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja luoda sosiaalisia suhteita. Näin syntyy palkitseva ja voimavaroja antava yhteisö.

Klubitalon toimintaa ohjaavat kansainvälisesti valvotut standardit. Standardien tarkoituksena on taata jäsenille laadukkaasti toimiva klubitalo. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että klubi tarjoaa jäsenilleen: erinomaiset mahdollisuudet siirtymätyöhön, hyvin toimivan työpainotteisen päivän ja hyvät ja toimivat ihmissuhteet klubitaloyhteisössä.

IMG_2234

Mainokset