Jäsenyys

Klubitalon jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Lisäksi edellytetään, että henkilön pääongelma ei ole alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden väärinkäyttö. Klubitaloyhteisön yleistä turvallisuutta uhkaavaa henkilöä ei voida ottaa jäseneksi.

Klubitalo ei peri jäsenmaksua ja jäsenyys on aikarajoitteeton. Pitkänkin poissaolon jälkeen jäsenellä on aina oikeus palata Klubitaloon.

Klubitalossa jäsenet ja palkattu henkilökunta työskentelevät yhdessä. Klubitalon toiminta on organisoitu työpainotteisen päivän muotoon. Osallistuminen on vapaaehtoista – kukin voimiensa ja mielenkiintonsa mukaan.

 

IMG_2234