Siirtymätyö

Klubitaloilla on oma työllisyysohjelma, jota kutsutaan siirtymätyöohjelmaksi. Se tarjoaa jäsenoikeutena mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa työpaikoissa. Siirtymätyöstä vastaa Klubitalon työ- ja opiskeluyksikkö.

Klubitalo etsii jäsenille avoimilta työmarkkinoilta osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin noin 4 tuntia päivässä, 12–20 tuntia viikossa, yleensä noin 6 kuukauden ajan. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Klubitalo tarjoaa sijaisen jäsenen poissaollessa. Klubitalo tukee jäsenen työntekoa koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyön etuja työnantajille:

 • rekrytointiprosessia ei tarvita
 • Klubitalo järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin
 • työnantaja tekee lopullisen valinnan
 • osa-aikatyöntekijöitä tarpeen mukaan
 • työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta
 • motivoitunutta työvoimaa
 • yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta.

Klubitalo sitoutuu siirtymätyöhön:

 • Klubitalon työntekijä opettelee työn etukäteen ja tutustuu työyhteisöön
 • Klubitalo on vastuussa siirtymätyöhön menevien jäsenten perehdyttämisestä
 • Klubitalo toimii siirtymätyössä olevan jäsenen ja työnantajan tukena koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyötä on ollut:

 • hyllyttäminen
 • kahvila-apulainen
 • pakkaamis- ja kokoamistyö
 • puhelinkeskuksen hoitaminen
 • puistotyöt
 • siivous
 • tiskaaminen
 • uimahallin altaiden pohjien imurointi
 • varastotyö.
Advertisement