På svenska/In English

 

Karvetti Klubbhus

Reso-Nådendal Fountain House förening rf underhåller Karvetti Klubbhus som startade sin verksamhet den 2 januari 1996.

Klubbhuset följer den internationella Fountain House -ideologin vars grundtankar är förtroendet till varje människans kunnande och lärandet av nytt. Det finns över 330 Fountain House -Klubbhus i över 30 länder. I Finland finns det 25 Klubbhus och man håller på att grunda nya.

Klubbhusverksamhet:

  • ett jämlikt samfund som bildas av rehabiliterare som har psykisk ohälsa och personalen
  • målet är att förbättra medlemmarnas livskvalitet med hjälp av arbetsbetonade dagar
  • uppmuntrar sina medlemmar också till att studera och delta i arbetslivet.

Finska Klubbhus rf representerar de finländska Klubbhusen. Clubhouse International har beviljat ett treårigt certifikat åt Karvetti Klubbhus fram till den 30 april 2021.

 

Karvetti Clubhouse

Raisio-Naantali Fountain House Association maintains Karvetti Clubhouse, which started to operate 2 January 1996.

Clubhouse follows the international Fountain House ideology, which is based on trust in every person’s abilities and learning of new. There are over 330 Fountain House Clubhouse in over 30 countries. In Finland, there are 25 Clubhouse and new houses are about to be established.

Clubhouse operation:

  • an equal community which consists of mental health rehabilitees and personnel
  • objective is to improve life quality of members through days with emphasis on working
  • encourages members also to study and take part in working life.

Finnish Clubhouse Coalition represents the Finnish Clubhouses. Clubhouse International has granted a three-year-certificate to Karvetti Clubhouse until 30 April 2021.

Advertisement