Testamenttilahjoitus mielenterveystyöllemme

Raisio-Naantali Fountain House ry ottaa vastaan testamenttilahjoituksia. Testamenttilahjoitukset käytetään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan, jossa mielenterveyskuntoutujia kuntoutetaan työpainotteisten päivien, mielekkään vapaa-ajan toiminnan, ruoka-avun ja liikunnan avulla.

Testamenttilahjoituksissa ole yhteydessä yhdistyksen toiminnanjohtajaan.

Lupa kerätä testamenttilahjoituksia

Testamenttilahjoitusten pyytäminen

”Testamenttilahjoitusten pyytämistä ei pidetä rahankeräyksenä. Yleisöön saa siis vedota omaisuuden saamiseksi testamentin kautta ilman rahankeräyslupaa. Esimerkiksi yhteisöt ja säätiöt voivat siten internetsivuillaan kehottaa yleisöä testamenttaamaan omaisuuttaan yhteisölle tai säätiölle.” (poliisi.fi)

Lupa kerätä rajoitetusti rahalahjoituksia yleishyödylliselle järjestötyölle tilaisuuksissamme

”Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu: Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön taikka Suomen Punaisesta Rististä annetun lain mukaisen Suomen Punaisen Ristin tai sen paikallisen tai alueellisen toimintayksikön järjestämä rahalahjoitusten keräys, jos keräys järjestetään yhdistyksen, säätiön tai järjestön muun tarkoituksen kuin elinkeinotoiminnan tukemiseksi ja keräys järjestetään yleisölle avoimessa maksuttomassa yhdistyksen, säätiön tai järjestön tilaisuudessa siihen osallistuvien keskuudessa tilaisuutta varten rajatulla alueella.” (Rahankeräyslaki)

Advertisement