Toimistoyksikkö

Yksikössä työskentelee päivittäin johtajan ja ohjaajan lisäksi kolmesta kymmeneen jäsentä. Respan eli vastaanoton huomaa ensimmäisenä taloon tultaessa. Siinä tehdään laskutuksen kannalta tärkein työ eli kirjautuminen taloon. Kirjautuminen tehdään vuodesta 2016 alkaen sähköisesti Klubitalojen yhteisen Salesforce-ohjelman kautta. Respan muita tehtäviä on mm. puhelinvaihteen hoito, postin käsittely, postitus, kopiointi, huolehtiminen toimistotarvikkeista sekä uusien jäsenten ja vieraiden vastaanotto niin että he tuntevat itsensä tervetulleeksi.

Klubilehden toimittaminen kerran kuussa on meille ilo ja vaatii paljon työtä. Toimittamiseen saavat osallistua kaikki halukkaat. Lehti toimii klubitalossa tiedotusvälineenä myös niille jäsenille, jotka eivät käy säännöllisesti sekä postitamme sitä yhteistyötahoille. Sisältö koostuu tulevien tapahtumien tiedotuksista, kirjoituksia klubitalon tapahtumista, pöytäkirjoista, runoista sekä jäsenten omista elämänkokemuksista.

Toimistossa tehdään myös tavallisia toimistotöitä, kuten budjetin, talousarvion ja rahoituksen valmistelut sekä seuranta, yhteistyö hallituksen kanssa, seminaarien järjestäminen, kuntalaskutus, tilastointi, laskujen maksu, kirjanpito, pöytäkirjojen ja muistioiden puhtaaksikirjoitustyöt sekä yhteistyö eri oppilaitosten kanssa ja opiskelijoiden ohjaus.

Yksikössä vastataan klubitalon vapaa-ajan toiminnasta, johon kuuluvat mm. elokuvissa käynti, juhlapyhien vieton suunnittelu ja toteutus sekä retket luontoon sieneen ja marjastamaan. Yhteiset tanssireissutkaan eivät ole harvinaisia.

Toimistoyksikkö osallistuu kesäaikaan muiden yksiköiden ohella meidän kauniin puutarhamme hoitoon sekä klubitalon auton kokonaisvastuu käsittäen tankkaukset, ajopäiväkirjan, huollot ja kuljetusten toimivuuden järjestäminen.

Mainokset