Työllistämisyksikkö

Klubitaloilla on oma työllisyysohjelma, jota kutsutaan siirtymätyöohjelmaksi. Se tarjoaa jäsenoikeutena mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa työpaikoissa.

Klubitalo etsii jäsenille työtä avoimilta työmarkkinoilta. Osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin n. 4 h päivässä, 12-20 h viikossa ja joka kestää yleensä noin 6 kk. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Klubitalo tarjoaa sijaisen jäsenen poissa ollessa. Klubitalo tukee jäsenen työntekoa koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyön etuja työnantajille:

 • Rekrytointiprosessia ei tarvita.
 • Klubitalo järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin.
 • Työnantaja tekee lopullisen valinnan.
 • Osa-aika työvoimaa tarpeen mukaan.
 • Ei poissaoloja.
 • Työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta.
 • Motivoitunutta työvoimaa.
 • Yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta.

Klubitalo sitoutuu siirtymätyöhön:

 • Klubitalon työntekijä opettelee työn etukäteen ja tutustuu työyhteisöön.
 • Klubitalo on vastuussa siirtymätyöhön menevien jäsenten perehdyttämisestä.
 • Klubitalo toimii siirtymätyössä olevan jäsenen ja työnantajan tukena koko työssäolojakson.

 

Siirtymätyöpaikkoina ovat olleet:

varastotyö
tiskaaminen
kahvila-apulainen
puhelinkeskuksen hoito
pakkaamis- ja kokoomistyö
uimahallin altaiden pohjien imurointi
siivous
puistotyöt
hyllyttäminen

Mainokset