Työllistämisyksikkö

Klubitaloilla on oma työllisyysohjelma, jota kutsutaan siirtymätyöohjelmaksi. Se tarjoaa jäsenoikeutena mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa työpaikoissa.

Klubitalo etsii jäsenille avoimilta työmarkkinoilta osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin n. 4 h päivässä, 12-20 h viikossa ja, joka kestää yleensä noin 6 kk. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Klubitalo tarjoaa sijaisen jäsenen poissaollessa. Klubitalo tukee jäsenen työntekoa koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyön etuja työnantajille:

  • Rekrytointiprosessia ei tarvita.
  • Klubitalo järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin.
  • Työnantaja tekee lopullisen valinnan.
  • Osa-aikatyöntekijöitä tarpeen mukaan.
  • Työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta.
  • Motivoitunutta työvoimaa.
  • Yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta.

Klubitalo sitoutuu siirtymätyöhön:

  • Klubitalon työntekijä opettelee työn etukäteen ja tutustuu työyhteisöön.
  • Klubitalo on vastuussa siirtymätyöhön menevien jäsenten perehdyttämisestä.
  • Klubitalo toimii siirtymätyössä olevan jäsenen ja työnantajan tukena koko työssäolojakson ajan.

 

Siirtymätyötä on ollut:

hyllyttäminen
kahvila-apulainen
pakkaamis- ja kokoamistyö
puhelinkeskuksen hoitaminen
puistotyöt
siivous
tiskaaminen
uimahallin altaiden pohjien imurointi
varastotyö

Mainokset