Työyksiköt

Karvetin Klubitalolla on kolme työyksikköä:

 • toimistoyksikkö
 • työ- ja opiskeluyksikkö
 • keittiöyksikkö.

Kaikkien yksiköiden vastuulla on uusien jäsenten perehdyttäminen. Vastaamme yhdessä tilojen siisteydestä ja kunnossapidosta. Klubitalon vapaa-ajantoiminnasta, johon kuuluu muun muassa elokuvissa käynti, juhlapyhien vieton suunnittelu ja toteutus sekä retket luontoon sieneen ja marjastamaan, vastaavat kaikki yhdessä.

 

Toimistoyksikkö

Yksikössä on mahdollisuus oppia käyttämään ja hyödyntämään ATK-taitoja sekä luovuutta lehden ja esitteiden suunnittelussa. Toimistoyksikkö vastaa Klubitalon

taloushallinnosta, johon kuuluu mm.

 • vastaanoton hoitaminen (respa)
 • kuntalaskutus
 • laskujen maksaminen
 • kirjanpito
 • kopiointi

viestinnästä ja tiedottamisesta, joihin kuuluvat mm.

Muita vastuualueita

 • pienet remontit
 • puutarhanhoito.

Pihallamme on pieni hyötypuutarha, jonka hoitamisesta yksikkö kantaa päävastuun. Yksikössä on mahdollisuus hyödyntää kädentaitojaan askartelun ja ompelemisen merkeissä. Yksiköllä on kokonaisvastuu Klubitalon autosta. Tämä käsittää tankkaukset, ajopäiväkirjan, huollot ja kuljetusten toimivuuden järjestämisen.

typewriter-3711590_960_720

 

Työ- ja opiskeluyksikkö

Klubitaloilla on oma työllisyysohjelma, jota kutsutaan siirtymätyöohjelmaksi. Se tarjoaa jäsenoikeutena mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa työpaikoissa.

Klubitalo etsii jäsenille avoimilta työmarkkinoilta osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin noin 4 tuntia päivässä, 12–20 tuntia viikossa, yleensä noin 6 kuukauden ajan. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Klubitalo tarjoaa sijaisen jäsenen poissaollessa. Klubitalo tukee jäsenen työntekoa koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyön etuja työnantajille:

 • rekrytointiprosessia ei tarvita
 • Klubitalo järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin
 • työnantaja tekee lopullisen valinnan
 • osa-aikatyöntekijöitä tarpeen mukaan
 • työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta
 • motivoitunutta työvoimaa
 • yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta.

Klubitalo sitoutuu siirtymätyöhön:

 • Klubitalon työntekijä opettelee työn etukäteen ja tutustuu työyhteisöön
 • Klubitalo on vastuussa siirtymätyöhön menevien jäsenten perehdyttämisestä
 • Klubitalo toimii siirtymätyössä olevan jäsenen ja työnantajan tukena koko työssäolojakson ajan.

Siirtymätyötä on ollut:

 • hyllyttäminen
 • kahvila-apulainen
 • pakkaamis- ja kokoamistyö
 • puhelinkeskuksen hoitaminen
 • puistotyöt
 • siivous
 • tiskaaminen
 • uimahallin altaiden pohjien imurointi
 • varastotyö.

 

Keittiöyksikkö

Keittiöyksikkö valmistaa edullisen ja ravitsevan lounaan arkipäivisin. Ruoka on monipuolista kotiruokaa. Ruuan tekemisen tarkoituksena on opettaa ja kannustaa jäseniä tekemään ruokaa myös kotona. Keittiössä työskentelee päivittäin ohjaajan kanssa 4–8 jäsentä.

Yksikön työtehtäviä:

 • ruokalistan suunnittelu
 • kaupassa käynti ja raaka-aineiden hankinta
 • lounaan valmistus
 • puhtaanapito ja keittiön hygieniasta vastaaminen
 • kokous- ja juhlatarjoilujen valmistus.

salmon-518032_960_720