Vaikuttavuus

Klubitalotoiminta on tuloksellista

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Esko Hännisen artikkelin (2014) perusteella Klubitalotoiminta on tuottava sijoitus rahoittajilleen. Terveydenhuollossa keskitytään lähinnä lääkehoitoihin ja terapiaan, mutta kuntoutujat odottavat tukea myös esimerkiksi opintoihin ja työllistymiseen. On osoitettu, että Klubitalot pystyvätkin huomioimaan laajemmin jäsentensä yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Klubitalomenetelmä on hyväksytty näyttöön perustuvaksi hyväksi kuntoutumiskäytännöksi Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Klubitalotoiminnalla on positiivisia vaikutuksia kuntoutujille, heidän läheisilleen, toiminnan rahoittajille ja yhteiskunnallisiin palveluihin, joita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi ja työllisyyspalvelut. Tutkimukset tukevat Klubitalotoiminnan vaikuttavuutta. Osallistumalla säännöllisesti Klubitalon toimintaan jäsenten toipuminen edistyy, yleinen hyvinvointi paranee ja jäsenet saavat lisää motivaatiota pohtia tulevaisuuttaan.

Klubitalon jäsenyyttä edeltävään aikaan verrattuna sairaala- ja avohoitopalvelujen käytön on Yhdysvalloissa todettu vähenevän 45–75 %, Tanskassa 50 % ja Suomessa 75 %. Lisäksi mielenterveys- ja sosiaalialan avohoitopalvelujen käyttö vähenee 25–40 %.

Osa-aikainenkin työllistyminen voimaannuttaa kuntoutujia, vähentää näiden riippuvuutta sosiaaliturvasta ja tuo verotuloja. Klubitalojen siirtymätyö ja tuettu työ ovat muita työllistymisen tukimuotoja tehokkaampia; niiden kautta työllistytään useammin, pitkäkestoisemmin ja paremmalla palkalla.

Jos oletetaan, että Klubitalolla käy päivittäin 25–30 kuntoutujaa, niin Klubitalon toiminta pystytään rahoittamaan koko vuodeksi jo 1,5–2 psykiatrian sairaalahoitopaikan vuosittaisilla kustannuksilla. Klubitalotoiminta on kustannustehokasta verrattuna perinteiseen päivätoimintaan, joka on lähinnä virkistystä ja yhdessäoloa.

Klubitalotoiminnan laatustandardeihin ja laadunarviointiprosessiin säännöllisesti osallistuvat Klubitalot saavuttavat parhaat tulokset. Laadunvarmistustodistus eli sertifikaatti kertoo Klubitalon sidosryhmille toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Lähde:
Hänninen, Esko (2014) Klubitalomenetelmä on tuottava sijoitus rahoittajille. Työllistämisinvestointi eXtra. Vates-säätiö, Helsinki. Artikkelin verkkoversio.

Toimintakertomukset

Karvetin Klubitalolla laaditaan vuosittain toimintakertomus, jossa kuvataan Klubitalotyölle asetettuja tavoitteita ja saavutettuja tuloksia.

Mahdollisuus opinnäytetöihin

Opiskeletko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja olet kiinnostunut mielenterveystyöstä? Haluaisitko tutustua Karvetin Klubitalon toimintaan ja kirjoittaa meistä opinnäytetyösi?

Me Klubitalolla toivoisimme erityisesti tietoa toimintamme vaikuttavuudesta ja otamme mielellään vastaan uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Jos kiinnostuit, niin voit lukea lisää tästä linkistä ja olla meihin yhteydessä.”

Advertisement